0836.628.333

Home » Tag Archives: Thương hiệu rượu cần

Tag Archives: Thương hiệu rượu cần

Văn hóa rượu cần Mường Vang – Hòa Bình

Rượu cần là cách mà người Việt nói về loại rượu đặc sản được một số dân tộc thiểu số Việt Nam ủ men trong các hũ/bình …, không qua chưng cất, khi đem ra uống phải dùng các cần làm bằng tre/trúc đục thông lỗ để hút rượu. Có lẽ nhiều khách hàng của chúng tôi chỉ mua rượu vì …

Read More »