0836.628.333

Home » ruoucan.biz (page 21)

ruoucan.biz

Cách uống rượu cần Hòa Bình

rượu cần hòa bình rượu cần mương vang đặc sản giá tốt

Những cách uống rượu cần Hòa Bình Thưa các bạn, làm rượu cần vốn đã cầu kỳ, người Mường uống rượu cũng cầu kỳ không kém. Chúng tôi đã tìm hiểu và nhận thấy có nhiều cách uống rượu cần hay như: uống xúm lúm (nội bộ gia đình uống với nhau) và uống cộng đồng – rượu được uống …

Read More »